Regulamin - Festiwal " Hej, Panie Jezu"

Festiwal
Title
Przejdź do treści
CELE:

- Zachęcanie do wspólnego kolędowania;
- Rozbudzanie zainteresowań muzycznych;
- Integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólne kolędowanie;
- Wpływ na rozwój zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO:

1. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory z repertuaru: kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych.
Podczas konkursu prezentowany jest jeden utwór wybrany przez wykonawców. Na ewentualne życzenie jury, wykonawca prezentuje drugi utwór.
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć sześć minut.
3. Uczestnicy konkursu oceniani będą w kategoriach:
- soliści 6 – 9 lat,
- soliści 10 –12 lat,
-  soliści 13 – 17 lat,
- Zespoły – kategoria „OPEN”
4 .Uczestnicy konkursu mogą wystąpić z towarzyszeniem własnego zespołu muzycznego lub akompaniatora (np. uczeń, nauczyciel).
5. W kategorii „zespoły” nie można korzystać z półplaybacku.
6. Przy zgłoszeniu należy podać skład zespołu towarzyszącego
i wokalnego (chórki) oraz instrumenty.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
8. Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzech uczestników, w danej kategorii.
9. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
10. Oceniając solistów jury bierze pod uwagę:
walory wokalne, intonację głosu, dykcję, prezentację sceniczną, akompaniament, choreografię.
11. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz fortepian.
12. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 15 stycznia 2018 r.
o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród
i koncert laureatów odbędzie się 21 stycznia (niedziela) 2018r.
po Mszy św. o. godz. 11.30 w Kolegiacie p.w. Św. Lamberta
w Radomsku.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO
27 grudnia 2017 r.
na adres: hejpaniejezu@gmail.com
lub do Sekretariatu Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1
w Radomsku

Bliższych informacji udzielają::
Zofia Chybalska (tel. 692223205)
i Arkadiusz Chybalski (tel. 509534297).
Po zgłoszeniu uczestników proszę czekać na potwierdzenie.


KONKURS PLASTYCZNY - Wkrótce informacja, czy konkurs się odbędzie.

Cele:

- Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
- Popularyzacja chrześcijańskich treści religijnych
- Rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczych poszukiwań
- Propagowanie plastyki jako formy wypowiedzi artystycznej
- Prezentacja dorobku plastycznego młodych twórców

 Temat konkursu:   „Aniołowie się radują"
Bezpośrednio nawiązuje on do Świąt Bożego Narodzenia
i tradycyjnie pojawiających się przy ich okazji dekoracji w formie aniołów.
Założeniem jest stworzenie przez uczestników (indywidualnie) prac plastycznych będących wolną interpretacją tematu.
Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw twórczych, prezentacja prac oraz kształtowanie
i rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich trzech grup wiekowych, co wiąże się bezpośrednio
z wymogami technicznymi.
Kategoria wiekowa
6-9 lat ( klasy 0-III)-formatA4
Kategoria wiekowa10-12lat (klasy IV-VI)-formatA3
Kategoria wiekowa13-15lat (klasy I-III gimnazjum)-formatA2

Wymogi techniczne:
Prace należy wykonać indywidualnie np. na zajęciach plastycznych. Ocenie podlegają tyllko prace 2D (nieprzestrzenne) - malarstwo, grafika, rysunek, wycinaka, wydzieranka, techniki łączone itd.
Organizator zakłada też możliwość wykonania płaskorzeźby, kolażu z użyciem struktury i faktury itp.
OCENIE NIE PODLEGAJA FORMY PRZESTRZENNE: RZEŹBA, CERAMIKA, MODELINA,
PLASTELINA ITP

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Wróć do spisu treści