Kontakt

Zofia Chybalska

tel. 692 223 205

Arkadiusz Chybalski

tel. 509 534 297

Hej Panie Jezu, Jezusie, Jezusie.
Czyś ty w tę zimę na ziemie już musiał.
Było Ci przybyć na zwiesne, na zwiesne.
Bawiłbyś się tak usiesznie, uciecznie, z owocami
  Hymn