Jurorzy - Festiwal " Hej, Panie Jezu"

Festiwal
Title
Przejdź do treści
JURORAMI KONKURSU MUZYCZNEGO  W  2018 r. SĄ:
PRZEWODNICZĄCY:

- Maciej Kowalczyk-nauczyciel akordeonu i zespołów muzycznych
 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku,

CZŁONKOWIE:

- Anna Spychało-nauczyciel muzyki, plastyki oraz dyrygent chóru
  w Zespole Szkolno Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku,

- Danuta Zawadzka-nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno Gimnazjalnym nr1
 w Radomsku, twórca Miejskiego Teatru "Źródło" i Szkolnego Teatru "Źródełko",

- Gabriela Bracka - nauczyciel fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.      Grażyny Bacewicz w Radomsku

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Wróć do spisu treści